Anna Szymczuk-Cytryńska

+48 780 175 348

 aszymczukcytrynska@sapere.site

Anna posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowymi standardami, analizą luk ESG, analizą istotności oraz przeprowadzaniem dialogu z interesariuszami. Brała również udział w tworzeniu benchmarków raportowania ESG w Polsce i pracowała przy organizacji szkoleń.

Jest absolwentką kierunku Data and Society na London School of Economics and Political Science oraz Socjologii na The University of Edinburgh.

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?