Anna Szymczuk-Cytryńska

+48 780 175 348

 aszymczukcytrynska@sapere.site

Anna posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowymi standardami, analizą luk ESG, analizą istotności oraz przeprowadzaniem dialogu z interesariuszami. Brała również udział w tworzeniu benchmarków raportowania ESG w Polsce i pracowała przy organizacji szkoleń.

Jest absolwentką kierunku Data and Society na London School of Economics and Political Science oraz Socjologii na The University of Edinburgh.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.