Czyj to raport 3/4

Dziś wtorek, więc przestawiamy kolejny (trzeci już) spis treści raportu zrównoważonego rozwoju/ raportu zintegrowanego.

Nie wiesz o co chodzi?

Posłuchaj drugiego odcinka naszego Podcastu Cała prawda – jak jest” w którym zaproponowaliśmy ćwiczenie.

Na czym polega ćwiczenie?

 • Przez kolejne 4 tygodnie (w każdy wtorek) prezentujemy spis treści jednego raportu zrównoważonego rozwoju/ raportu zintegrowanego z usuniętą nazwą firmy, która go wydała;
 • Prosimy o wypełnienie ankiety na Linkedin – zawiera ona zawsze tylko jedno pytanie: Firma z jakiej branży wydała raport zrównoważonego rozwoju/ zintegrowany, którego spis treści w danym tygodniu został przedstawiony?
 • W piątym tygodniu opublikujemy zestawienie z linkami do przedstawianych raportów, podsumowaniem wyników ankiet i wnioskami odnośnie tego, czy (i jak) zasada istotności widoczna jest w spisach treści raportów zrównoważonego rozwoju/ raportach zintegrowanych

 

Czyj to raport?

Zobacz na poniższy spis treści, a odpowiedzi na pytanie: Firma z jakiej branży wydała raport zrównoważonego rozwoju/ raport zintegrowany, którego spis treści znajduje się poniżej? udziel TUTAJ:

 

RAPORT 3 – spis treści:

1. Wartości wyznaczają kierunek działania

  •  Wywiad z Prezesem

2. Kluczowe obszary wpływu

  •  Fakty i liczby

3. O nas

  •  Czym wyróżnia się nasza organizacja

4. Pracownicy

  • W jaki sposób dbamy o najważniejszych interesariuszy

5. Społeczeństwo

  • Jak wpływamy na rozwój regionów i życie Polaków

6. Środowisko

  • Co determinuje naszą politykę środowiskową

7. Gospodarka

  • Jakie znaczenie ma nasza działalność dla polskiej gospodarki

8. O raporcie

  • Zgodny z GRI Standards, poziom Core

 

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.