dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Aleksandra Stanek-Kowalczyk
+48 573 298 368
astanekkowalczyk@sapere.site
Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w projektach strategicznych, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszamiodpowiedzialnej sprzedaży, ujawnianiu danych niefinansowych, etyce oraz zarządzaniu wpływem organizacji na otoczenie.

Adiunkt w Instytucie Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez ostatnie dziewięć lat związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracowała dla firm polskich, międzynarodowych oraz Spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie realizacji projektów dla firm z różnych branż, w tym: logistycznej, finansowej, energetycznej, wydobywczej, FMCG, ICT czy farmaceutycznej.

Była autorką programu i opiekunem merytorycznym jednego z pierwszych programów studiów podyplomowych w Polsce dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej w KrakowieCzłonek Stakeholder Council Global Reporting Initiative (GRI), wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Była członkiem Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym normą ISO 26000. Była członkiem Komitetu weryfikującego tłumaczenie Wytycznych GRI G4 na język polski. Ekspert w Konkursie Dobroczyńca Roku oraz w konkursie Społeczny StartUp. Członek kapituły konkursu Verba Veritatis.

Na liście 50 kobiet polskiego CSR. Laureatka pierwszej edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawanej przez koalicję Prezesi-Wolontariusze.

Certyfikowana trenerka (ukończyła roczny program dla trenerów). Przeprowadziła kilkaset godzin szkoleniowych dla różnych grup: menadżerów, przedsiębiorców, studentów, innych interesariuszy. Prelegentka podczas kilku krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, a także kilkudziesięciu konferencji biznesowych dotyczących zarządzania. Zdobywczyni wyróżnienia w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki dotyczący CSR.

Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie Viadrina (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego z wyróżnieniem oraz międzynarodowego programu LEAD-Leadership for Sustainable Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej.

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?