dr inż. monika zajkowska

Ekspert w zakresie oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (B+R), Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze merytorycznym: innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych, rozwiązania IT, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analityka biznesowa, cloud, e-commerce, innowacje zrównoważone, big data, modelowanie biznesu, CRM, gry symulacyjne, e-learning, zarządzanie zasobami ludzkimi, internacjonalizacja MŚP
 
Członek Komitetu Sterującego Działania 3.3 PO PC „E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 
Prezes Zarządu Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
Ekspert Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiego Związku Pracodawców w sporządzaniu i weryfikowaniu strategii rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oceny wskaźników ekonomicznych i finansowych
 
Od 2011 roku doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Aktywność naukowa potwierdzona ponad 50 publikacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania.
Członek Parlamentu Hanzeatyckiego w zakresie współpracy krajów Nadbałtyckich, Honorowy Członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Przewodnicząca Rady Pomorskiego Klastra Innowacyjnego Kształcenia Zawodu, Współtwórca, animator i Członek Rady Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.