beata rozum

+48 451 150 367

brozum@sapere.site

Beata jest absolwentką studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Lean Manufacturing.

Aktywna członkini Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie”. Posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i komercyjnych z w/w obszarów. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staże w firmach produkcyjnych oraz usługowych, m.in. Vesuvius.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.