KATARZYNA PODRUCKA

+48 517 806 910

kpodrucka@sapere.site

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, Head of SAPERE Knowledge – platformy e-learningowej ze szkoleniami w zakresie ESG. 

Katarzyna posiada ponad 11 lat doświadczenia we wspieraniu klientów w kompleksowym wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Zrealizowała kilkanaście procesów analizy działań CSR w odniesieniu do międzynarodowych standardów, wskaźników i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), najlepszych praktyk rynkowych, strategii biznesowych, wyzwań branżowych oraz społecznych z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Wielokrotnie koordynowała projektowanie strategii zrównoważonego rozwoju (zarówno dla polskich grup kapitałowych jak i międzynarodowych korporacji). Posiada doświadczenie w raportowaniu danych niefinansowych, prowadzeniu dialogu z interesariuszami w oparciu o międzynarodowy standard AA1000SES oraz projektowaniu strategii komunikacji projektów CSR. W powyższych tematach pracowała m.in. dla firm z branży finansowej, paliwowej i energetycznej, logistycznej, farmaceutycznej, FMCG.

Katarzyna also has extensive experience in running social, promotional and communication projects.

Przez ostatnich kilka lat Katarzyna pracowała w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte, wcześniej wspierała klientów pracując w zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC.

A graduate of Economics at the University of Economics in Poznań with a specialization in "economic journalism and public relations".

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?