Sprawozdawczość
w zakresie zrównoważonego rozwoju

1. stycznia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rachunkowości będąca transpozycją unijnej Dyrektywy 2014/95/EU. Na kilkaset podmiotów w Polsce został nałożony obowiązek ujawniania danych niefinansowych

W czerwcu 2020 zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie taksonomii nakładające na przedsiębiorstwa objęte zakresem Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej wymóg ujawniania określonych wskaźników dotyczących tej części ich działalności, którą zgodnie z taksonomią klasyfikuje się jako zrównoważona

- WHAT DOES IT MEAN? -

Ujawnianie danych niefinansowych (danych ESG) dla określonej grupy podmiotów, nie jest już działaniem dobrowolnym, a obowiązkiem prawnym

Oczekiwany zakres ujawnianych danych jest doprecyzowywany w ramach kolejnych dokumentów publikowanych na poziomie Unii Europejskiej (np. Komunikat Komisji Europejskiej – Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, 2019/C 209/01)

Zmiany regulacyjne dotyczące sprawozdawczości niefinansowej są powiązane z działaniami na rzecz zrównoważonego finansowania – dobrej jakości, wiarygodne i porównywalne dane ESG są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych

- HOW CAN WE HELP? -

Wspieramy klientów na każdym etapie opracowania raportu niefinansowego lub raportu zintegrowanego. Pomagamy:
zidentyfikować istotne dla organizacji tematy i obszary wpływu,
zbudować model tworzenia wartości (w przypadku raportów zintegrowanych),
określić zakres i zasięg raportowania
dobrać, przeliczyć i przedstawić wskaźniki oraz dane
Wspieramy w edukacji i zaangażowaniu organizacji. Przygotowujemy pełną treść raportu. Pomagamy w komunikacji raportu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu raportów:
w oparciu o Standardy GRI, Wytyczne IIRC ( Framework),
spełniających wymagania ustawy rachunkowości
odwołujące się do innych standardów i Wytycznych np. ISO 26 000, CDP, TCFD
pokazujących wpływ organizacji na otoczenie, kontrybucję do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs),

RELATED SERVICES:

RAPORTOWANIE

High quality non-financial data and its consistent presentation are the essence of ESG data disclosure.

We help develop reports that are useful both for reporting organisations as well as their readers. They are drawn up in accordance with recognised international standards and applicable regulations.
  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?