GRI przedstawia swoją opinię dotyczącą projektów standardów ESRS przedstawionych do konsultacji

W obszernym artykule, który można przeczytać TUTAJ  GRI opisuje swoje wnioski po szczegółowej analizie projektów standardów ESRS dotyczące:

  • oceny istotności tematów,
  • dopasowania dokumentów do obecnie funkcjonujących standardów i wytycznych,
  • stopnia szczegółowości standardów ESRS i ich architektury,
  • szczegółowego zmapowania wskaźników GRI i ESRS, wskazania różnic i rekomendacji z nich wynikających. 

Informacja zwrotna GRI zawiera na przykład opisane obawy przed:

  • uznaniem za istotne i obowiązkowe wszystkich ujawnień ujętych w ESRS, co może okazać się nie tylko niezwykle trudne i obciążające dla organizacji raportujących, ale czasem wręcz niemożliwe do zaraportowania, a potem zweryfikowania;
  • koniecznością szacowania przybliżonych danych przez organizacje, tam, gdzie nie ma dostępnych dokładnych; GRI proponuje w to miejsce wyznaczenie czasu, w jakim organizacja takie dane powinna rzetelnie uzupełnić.

Zachęcamy do lektury całego materiału.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.