INSTRUKCJE - TAKSONOMIA

Materiały, dokumenty i instrukcje pomocne przy przypisywaniu działalności gospodarczych w celu obliczenia wskaźników wyniku związanych z obrotem, nakładami inwestycyjnymi oraz wydatkami operacyjnymi.

1.

TAKSONOMIA - WYKAZ DZIAŁALNOŚCI

Lista działalności gospodarczych kwalifikujących się do taksonomii,
wraz z opisem.

2.

OBRÓT - PRZYPISANIE DZIAŁALNOŚCI

 Wytyczne dotyczące przypisywania działalności gospodarczej w ramach obrotu wraz z plikiem Excel w którym można te działalności przypisać.

3.

CAPEX - PRZYPISANIE DZIAŁALNOŚCI

Wytyczne dotyczące przypisywania działalności gospodarczej w ramach nakładów inwestycyjnych wraz z plikiem Excel w którym można te działalności przypisać.

4.

OPEX - PRZYPISANIE DZIAŁALNOŚCI

 Wytyczne dotyczące przypisywania działalności gospodarczej w ramach wydatków operacyjnych wraz z plikiem Excel w którym można te działalności przypisać.

5.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Definicja planu nakładów inwestycyjnych, w tym kryteria, które taki plan musi spełniać.

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?