ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ

425 mln złotych kar nałożył UOKiK na firmy w 2019 roku.

40% doradców bankowych przyznaje, że w ostatnich 12 miesiącach zaproponowało klientowi wariant produktu, który nie był ich zdaniem najbardziej dla niego odpowiedni (np. kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem zamiast kredytu bez ubezpieczenia)

(Jak się pracuje w banku?”, edycja 2019, Bankier.pl)

CO TO OZNACZA?

Mimo, że klientocentryczność stała się osią strategii biznesowych wielu firm i pomimo faktycznych pozytywnych zmian w obszarze odpowiedzialności w relacjach z klientem, nadal jest to obszar w którym występują błędy i nadużycia

W szeregu organizacji z różnych branż nadal funkcjonują systemowe rozwiązania, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na nieodpowiedzialne zachowania, zwłaszcza pracowników sprzedaży bezpośredniej

Skutkiem braku samoregulacji i widocznej poprawy w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży i relacji z klientem, mogą być kolejne, coraz surowsze regulacje wprowadzane przez organy nadzorcze, mające chronić interes konsumenta

Jak możemy pomóc w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży?

Patrzymy na odpowiedzialną sprzedaż, jako cross-funkcyjny proces dotyczący całej organizacji i budujący doświadczenie klienta w ramach całej ścieżki.
Wspieramy w zdefiniowaniu celów oraz podejścia do zarządzania sprzedażą i budowania relacji z klientem w sposób odpowiedzialny
Pomagamy zidentyfikować systemowe błędy, nie tylko w procesach sprzedażowych, ale też innych, które mogą mieć wpływ na odpowiedzialność sprzedaży
Układamy procesy i funkcje, w tym funkcję Rzecznika Klienta w organizacji

POWIĄZANE USŁUGI:

SPRZEDAŻ I RELACJE ZEWNĘTRZNE

Wierzymy, że można budować i zarządzać relacjami z Klientami w oparciu o dialog i zaufanie, a odpowiedzialna sprzedaż, to sposób na długotrwałe i stabilne relacje z Klientami oraz ich lojalność. Wspieramy firmy w działaniach, które pozwolą im tworzyć i wzmacniać takie relacje.

  • Ocena dojrzałości organizacji z perspektywy odpowiedzialnej sprzedaży
  • Strategia odpowiedzialnej sprzedaży
  • Rzecznik Klienta

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.