PUBLIKACJE

Zrównoważone finansowanie - fakty i mity

Zrównoważone finansowanie – fakty i mity.

Zrównoważone finansowanie to pojęcie, które coraz częściej pojawia się nie tylko w dyskusjach ekspertów, ale też w codziennej rzeczywistości biznesowej. I będzie w niej się pojawiało coraz częściej, także za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu i związanych z nim wytycznych, dokumentów i regulacji, np. Rozporządzenia 2019/2088 czy Rozporządzenia 2020/852.

Ponieważ z jednej strony temat jest istotny, a z drugiej strony zarówno wokół samego pojęcia jak i wspomnianych powyżej regulacji, pojawia się szereg niejasności i nieścisłości, postanowiliśmy wspólnie z partnerami: Giełdą Papierów Wartościowych oraz Santander Bank Polska wydać publikację "Zrównoważone finansowanie - fakty i mity", w której dajemy solidne wprowadzenie do tematu, opisujemy najważniejsze regulacje i wyjaśniamy 10 najważniejszych faktów i mitów wokół tego tematu.

Standardy GRI 2021 – kluczowe zmiany

W najbliższym czasie czekają nas zmiany nie tylko w regulacjach dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju, ale też w najpopularniejszych Standardach GRI, wg których swoje sprawozdania przygotowuje większość raportujących firm. Przygotowaliśmy materiał, w którym wyjaśniamy, na czym te zmiany będą polegać.  Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Sponsorem publikacji jest wydawca SREPORT - polskiego narzędzia online do zbierania danych ESG i przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju.

Zmiany w obowiązkach dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się jakie zmiany w obowiązkach dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wynikają z nowych dyrektyw oraz opracowywanego unijnego standardu.

Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikowała „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego”, który bazuje na najnowszych wytycznych „IR Framework” wydanych przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC).

SAPERE jest partnerem odpowiedzialnym za redakcję tej publikacji.

Sprawozdawczość niefinansowa w UE

W związku z licznymi zmianami zachodzącymi w Unii Europejskiej w temacie raportowania niefinansowego przygotowaliśmy przegląd podstawowych regulacji i wytycznych obejmujących rynek polski.

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?