PUBLIKACJE

3D: definicje, dane, działania

Liczba regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, przygotowywanych i publikowanych ostatnio w Unii Europejskiej może utrudniać ich uporządkowanie i zrozumienie obowiązków jakie z nich wynikają dla przedsiębiorstw.

Dlatego też, przygotowaliśmy krótki materiał, przedstawiający najważniejsze regulacje takie jak CSRD, CSDDD czy taksonomia, w podziale na ich role i wymagania wobec przedsiębiorstw takie jak:

  • Definiowanie pojęć
  • Ujawnianie danych
  • Podejmowanie działań

Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju

W pierwszym kwartale 2022 roku opublikowano projekty Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards), uzupełniające dyrektywę CSRD, które opublikowaliśmy dla Państwa w formie onepagera z linkami. EFRAG rozpoczął już proces konsultacji Standardów Raportowania Kwestii Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), dlatego też zaktualizowaliśmy przygotowany przez nas wcześniej onepager – znajdą w nim Państwo aktywne linki do konsultowanych obecnie standardów

Opublikowane dokumenty przestawiają:

  • Projekty* standardów ogólnych i tematycznych;
  • Projekt* standardów branżowych;
  • Projekty* wytycznych koncepcyjnych;

Dzięki aktywnym linkom wszystkie projekty w ustrukturyzowanej formie znajdują się w jednym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

*Zaktualizowany materiał został przygotowany na  dzień 27 maja 2022 roku, a podlinkowane dokumenty podlegają konsultacjom i mogą ulec zmianom.

Jeśli już pobierali Państwo publikacje z naszej strony, by uzyskać dostęp do grafiki będzie wymagane logowanie. Login i hasło znajdą Państwo w swojej skrzynce (w zależności od stosowanych przez Państwa firmę zabezpieczeń wiadomość z tymi danymi może znajdować się w folderze spam).

 

Zrównoważone finansowanie - fakty i mity

Zrównoważone finansowanie – fakty i mity

Zrównoważone finansowanie to pojęcie, które coraz częściej pojawia się nie tylko w dyskusjach ekspertów, ale też w codziennej rzeczywistości biznesowej. I będzie w niej się pojawiało coraz częściej, także za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu i związanych z nim wytycznych, dokumentów i regulacji, np. Rozporządzenia 2019/2088 czy Rozporządzenia 2020/852.

Ponieważ z jednej strony temat jest istotny, a z drugiej strony zarówno wokół samego pojęcia jak i wspomnianych powyżej regulacji, pojawia się szereg niejasności i nieścisłości, postanowiliśmy wspólnie z partnerami: Giełdą Papierów Wartościowych oraz Santander Bank Polska wydać publikację "Zrównoważone finansowanie - fakty i mity", w której dajemy solidne wprowadzenie do tematu, opisujemy najważniejsze regulacje i wyjaśniamy 10 najważniejszych faktów i mitów wokół tego tematu.

Standardy GRI 2021 – kluczowe zmiany

W najbliższym czasie czekają nas zmiany nie tylko w regulacjach dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju, ale też w najpopularniejszych Standardach GRI, wg których swoje sprawozdania przygotowuje większość raportujących firm. Przygotowaliśmy materiał, w którym wyjaśniamy, na czym te zmiany będą polegać.  Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Sponsorem publikacji jest wydawca SREPORT - polskiego narzędzia online do zbierania danych ESG i przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju.

Zmiany w obowiązkach dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się jakie zmiany w obowiązkach dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wynikają z nowych dyrektyw oraz opracowywanego unijnego standardu.

Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikowała „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego”, który bazuje na najnowszych wytycznych „IR Framework” wydanych przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC).

SAPERE jest partnerem odpowiedzialnym za redakcję tej publikacji.

Sprawozdawczość niefinansowa w UE

W związku z licznymi zmianami zachodzącymi w Unii Europejskiej w temacie raportowania niefinansowego przygotowaliśmy przegląd podstawowych regulacji i wytycznych obejmujących rynek polski.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.