Wiedza \ Publikacje

Zrównoważone finansowanie - fakty i mity

Zrównoważone finansowanie – fakty i mity

Zrównoważone finansowanie to pojęcie, które coraz częściej pojawia się nie tylko w dyskusjach ekspertów, ale też w codziennej rzeczywistości biznesowej. I będzie w niej się pojawiało coraz częściej, także za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu i związanych z nim wytycznych, dokumentów i regulacji, np. Rozporządzenia 2019/2088 czy Rozporządzenia 2020/852.

Ponieważ z jednej strony temat jest istotny, a z drugiej strony zarówno wokół samego pojęcia jak i wspomnianych powyżej regulacji, pojawia się szereg niejasności i nieścisłości, postanowiliśmy wspólnie z partnerami: Giełdą Papierów Wartościowych oraz Santander Bank Polska wydać publikację “Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”, w której dajemy solidne wprowadzenie do tematu, opisujemy najważniejsze regulacje i wyjaśniamy 10 najważniejszych faktów i mitów wokół tego tematu.

Czego dowiesz się z publikacji?

1.
Czym jest zrównoważone finansowanie?
2.
Jakie regulacje obowiązują w zakresie zrównoważonego finansowania?
3.
Czy zrównoważone finansowanie dotyczy wyłącznie wykorzystania środków publicznych na rzecz realizacji zielonych inwestycji?
4.
Czy taksonomia (Rozporządzenie UE 2020/582) nakłada obowiązki sprawozdawcze na podmioty objęte dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości niefinansowej?
5.
Czy działalność gospodarcza zrównoważona środowiskowo, musi spełniać łącznie wszystkie kryteria określone w taksonomii?
6.
Czy działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z użyciem stałych paliw kopalnych spełnia kryteria działalności zrównoważonej środowiskowo, jeśli w ramach niej podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?
7.
Czy rozporządzenie 2019/2088 nakłada obowiązki na podmioty inne niż uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi?
8.
Czy celem produktu promującego aspekt społeczny lub środowiskowy nie jest zrównoważona inwestycja?
9.
Czy SFDR określa minimalny wymagany poziom zrównoważonych produktów, które należy posiadać w ofercie?
10.
Czy rozporządzenia 2019/2088 nie stosuje się od 10 marca 2021 r. ze względu na opóźnienia w przygotowaniu RTS?
11.
Czy od 30 czerwca 2021 wszystkie duże podmioty rynku finansowego muszą brać pod uwagę negatywne skutki swoich decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju?
12.
Czy zrównoważona działalność gospodarcza nie jest ograniczona do zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej?

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.