RAPORTOWANIE ESG

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

- raportowanie ESG -

1.

RAPORT ESG

Opracowanie raportu danych niefinansowych zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji procesów zgodnych ze standardami Global Reporting Initiative (GRI). Umiejętnie integrujemy i przedstawiamy w raportach dane oraz wymagania zawarte w różnych dokumentach np. norma ISO 26 000, Cele Zrównoważonego Rozwoju, zasady UN Global Compact, CDP.

2.

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Wsparcie w przygotowaniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zgodnie
z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości oraz regulacji unijnych.
Definiujemy strukturę dokumentu, ustalamy zakres niezbędnych do ujawnienia danych, opracowujemy treści. Uwzględniamy w procesie także Wytyczne dotyczące stosowania Dyrektywy 2014/95/ UE w tym: Komunikaty 2017/C 215/01 i 2019/C 209/01Pomagamy klientom przygotować się do ujawniania danych zgodnie z kolejnymi regulacjami w tym zgodnie z Rozporządzeniem  sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje z 20 czerwca 2020r (rozporządzenie ws. taksonomii).
Zobacz SREPORT – narzędzie, które udostępniamy, by pomóc Ci raportować wg taksonomii.

- RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE -

1.

RAPORT ZINTEGROWANY

Przygotowanie raportu zintegrowanego zgodnego z wymaganiami International Integrated Reporting Framework opracowanego przez IIRC (obecnie Value Reporting Foundation).

Pomagamy zaprojektować i przeprowadzić cały proces,
w tym zbudować lub poddać przeglądowi model tworzenia wartości. Zapewniamy zgodność procesu oraz produktów prac
z innymi standardami, w tym Global Reporting Initiative.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.