ZARZĄDZANIE RELACJAMI
Z INTERESARIUSZAMI

Jeszcze prawie 10 lat temu 15% przedsiębiorców uważało, że w ich otoczeniu nie ma interesariuszy
(PARP, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 2011)
„Organizacja, która poważnie myśli o zarządzaniu ryzykiem w obszarach ESG, powinna najpierw przeprowadzić pogłębioną analizę czynników ryzyka w stosunku do oczekiwań najważniejszych interesariuszy”

(Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, 2011)

CO TO OZNACZA?

Każda organizacja funkcjonuje w otoczeniu różnych grup interesariuszy, choć nie każda organizacja jest świadoma jak wiele różnych podmiotów, interesów i oczekiwań się wokół niej przenika

Efektywne zarządzanie relacjami z interesariuszami, to element procesu zarządzania ryzykiem, ale też nowe możliwości rozwoju, będące efektem dialogu i współpracy

Jak pomagamy zarządzać relacjami z interesariuszami?

Jesteśmy świadomi tego, że nie tylko interesariusze i ich oczekiwania względem poszczególnych firm się różnią, ale też same firmy są na różnych etapach procesu zarządzania relacjami z interesariuszami. Dlatego też, nasze działania dostosowujemy do potrzeb:
Prowadzimy przez proces identyfikacji i mapowania interesariuszy
Pomagamy zbudować całościowe strategie zarządzania relacjami z interesariuszami
Przygotowujemy i prowadzimy dialog z interesariuszami, wykorzystując standard AA1000SES
Identyfikujemy, oceniamy i pomagamy zarządzać ryzykami w zarządzaniu relacjami z interesariuszami w ramach bieżącej działalności organizacji lub wybranych projektów

POWIĄZANE USŁUGI:

SPRZEDAŻ I RELACJE ZEWNĘTRZNE

Wierzymy, że trwałe relacje z kluczowymi interesariuszami to klucz do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy Klientów w budowaniu i zarządzaniu relacjami z interesariuszami w oparciu o dialog,zaangażowanie i współpracę.

  • Strategia zarządzania relacjami z interesariuszami
  • Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem
  • Panel dialogowe

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.