SPRZEDAŻ I RELACJE ZEWNĘTRZNE

Wierzymy, że trwałe relacje z kluczowymi interesariuszami to klucz do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy Klientów w budowaniu i zarządzaniu relacjami z interesariuszami w oparciu o dialog, zaangażowanie i współpracę.

- ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ -

1.

OCENA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI Z PERSPEKTYWY ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY

Kompleksowa analiza organizacji z perspektywy odpowiedzialnej sprzedaży.

Analiza organizacji, w trzech wymiarach: proceduralnym, procesowym oraz wynikowym w kontekście odpowiedzialnej sprzedaży.

Proces prowadzony jest cross funkcyjnie. Analizujemy wszystkie obszary biznesowe istotne z perspektywy Klienta i odpowiedzialnej sprzedaży, zarówno jednostki operacyjne jak i wspierające. W ramach procesu nie tylko określamy występowanie bądź brak pożądanych dokumentów lub zachowań, ale też oceniamy istniejące w organizacji rozwiązania pod względem jakościowym.

2.

STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY

Zdefiniowanie długoterminowej strategii działania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży.

Wspieramy Klientów w definiowaniu celów, zadań do realizacji oraz konkretnych wskaźników do monitorowania w ramach poszczególnych obszarów odpowiedzialnej sprzedaży. Pomagamy przygotować niezbędne narzędzia do wdrożenia strategii. Towarzyszymy w procesach komunikacyjnych oraz edukacji organizacji.

3.

RZECZNIK KLIENTA

Zaprojektowanie i wdrożenie w organizacji funkcji Rzecznika Klienta.

Wspieramy organizację w zdefiniowaniu roli i zakresu zadań Rzecznika Klienta, w zależności od potrzeb, ale też specyfiki biznesu. Pomagamy przygotować niezbędne dokumenty, zaprojektować procesy i opracować procedury. Towarzyszymy w procesie wdrażania funkcji Rzecznika Klienta w organizacji, w tym w działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych.

- ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI -

1.

PANEL DIALOGOWY
Z INTERESARIUSZAMI

Przygotowanie i przeprowadzenie panelu
z interesariuszami.

Przygotowujemy oraz moderujemy panele z przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy, w tym panele zgodne z wymaganiami standardu AA1000SES, które są elementem procesu dialogu z interesariuszami. Ich celem jest zrozumienie kluczowych potrzeb i oczekiwań interesariuszy w relacjach z firmą. Nasi eksperci przeprowadzili kilkadziesiąt takich spotkań, w których uczestniczyło od kilkunastu, do ponad stu uczestników.

2.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI
Z INTERESARIUSZAMI

Budujemy kompleksowe strategie zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami.

Prowadzimy proces budowania strategii dialogu z interesariuszami przy zaangażowaniu organizacji oraz uwzględnieniu głosu interesariuszy. Tworzymy rozwiązania uwzględniające różnorodne narzędzia i metody angażowania interesariuszy, kontekst branżowy oraz potrzeby biznesowe. Proponujemy podejście oraz wskaźniki do mierzenia poziomu realizacji strategii.

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?