ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE

180 mld EUR rocznie wynosi luka inwestycyjna, którą musi wypełnić UE, aby osiągnąć cele dotyczące klimatu i energii wyznaczone na rok 2030.

Aby tę lukę wypełnić, niezbędne jest przekierowanie przepływów kapitałowych w kierunku inwestycji z zakresu zrównoważonego finansowania.

CO TO OZNACZA?

Obowiązek instytucji finansowych ujawniania na stronach internetowych informacji na temat swoich strategii dotyczących uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2019/2088)


Precyzyjne kryteria zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej (taksonomia) w odniesieniu, do których będą analizowane poszczególne spółki


Oczekiwanie wobec określonych spółek informowania o podejściu do oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem, odporności biznesu na ryzyka klimatyczne, szczegółowych wyników w tym zakresie (2019/C 209/01)


Inne zobowiązania wynikające z obecnie procedowanych bądź planowanych regulacji na poziomie UE

JAK POMAGAMY?

Wspieramy firmy w transformacji biznesu. Pomagamy nie tylko zrozumieć kolejne regulacje i Wytyczne dotyczące zrównoważonego finansowania, ale przede wszystkim przygotować biznes do tego, aby był atrakcyjnym podmiotem dla dostawców kapitału, którzy chcą inwestować w sposób zrównoważony.
Analizujemy obecną sytuację
Rekomendujemy zmiany w modelu biznesowym, procesach oraz poszczególnych produktach i usługach
Wspieramy w zarządzaniu i raportowaniu wyników

POWIĄZANE USŁUGI:

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.
  • Analiza i planowanie strategiczne
  • Strategia zrównoważonego rozwoju

RAPORTOWANIE

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.
  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?